Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri mülkiyet hukuku ile ilgili olarak müvekkillerimize hukuki destek ve danışmanlık hizmeti verdiğimiz başlıca konular şunlardır:

  • Lisans sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Sınai mülkiyet kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • Fikri mülkiyet hukuku kaynaklı uyuşmazlıkların ve ihlallerin çözümü için hukuki ve cezai yasal süreçlerin başlatılması ve yürütülmesi.