Gayrimenkul ve Kira Hukuku

Gayrimenkul ve kira hukuku ile konularda müvekkillerimize hukuki destek ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu alanda verdiğimiz başlıca hizmetler şunlardır:

  • Gayrimenkullerin alım satımı konusunda hukuki danışmanlık verilmesi,
  • Gayrimenkul satış vaadi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi gibi sair sözleşmelerin hazırlanması,
  • Gayrimenkuller üzerindeki ayni hakların tesis edilmesi ve terkini,
  • Tapu iptali, müdahalenin men’i, yolsuz tescilin düzeltilmesi, ortaklığın giderilmesi ve önalım davası dahil olmak üzere gayrimenkul ile ilgili uyuşmazlıklardan kaynaklı davaların açılması ve takibi,
  • Kira sözleşmelerinin hazırlanması, revize edilmesi ve feshi,
  • Kira tespit davası ve kiralananın tahliyesi gibi kira hukukundan kaynaklı davaların açılması ve takibi,
  • Gayrimenkul ve kira hukuku ile ilgili her türlü konuda hukuki danışmanlık verilmesi.