İcra ve İflas Hukuku

İcra ve iflas hukuku ile ilgili konularda müvekkillerimize hukuki destek ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu alanda verdiğimiz başlıca hizmetler şunlardır:

  • İcra dairelerinde ilamlı, ilamsız ve kambiyo senedine dayalı takipler ile rehin ve ipotek takipleri de dahil olmak üzere tüm takip işlemlerinin başlatılması ve yürütülmesi,
  • İflas takibine ilişkin işlemlerin yürütülmesi, iflas davasının açılması ve sürecin takibi,
  • Alacaklı veya borçlu arasında anlaşma sağlanması için hukuki destek verilmesi ve taraflar arasında yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması,
  • Alacaklı, borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümlenmesine yönelik olarak icra hukuk mahkemesi, icra ceza mahkemesi ve genel mahkemelerde görülen davaların açılması ve takibi.