İdare Hukuku

İdare hukuku ile ilgili konularda müvekkillerimize hukuki destek ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu alanda verdiğimiz başlıca hizmetler şunlardır:

  • İdare hukukundan kaynaklı idari başvuru ve itirazların yapılması,
  • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptali istemli dava açılması,
  • İdari para cezalarına ilişkin itirazların yapılması ve iptal davalarının açılması,
  • İdare hukukundan kaynaklı ihtilaflara ilişkin davaların açılması ve takibi.