KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

 • www.begumakbulut.av.tr internet sitesinin (“Site”) veri sorumlusu Av. Begüm Cansın AKBULUT’tur. Site’ye gerçekleştirdiğiniz ziyarete ilişkin bağlantı/çıkış tarih ve saat bilgisi, siteyi kullanımıza ilişkin log kayıtları, IP verileriniz (Kaynak ve hedef nokta bilgileri) ile kullandığınız web tarayıcısının sağladığı konum bilginiz kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve istatiksel amaçla sitemizi ziyaret ettiğiniz anda toplanmaktadır. Site’deki iletişim formunu doldurmak suretiyle girdiğiniz kişisel verileriniz e-posta olarak doğrudan tarafımıza iletilmektedir. Kişisel verileriniz sitemizi ziyaret ettiğiniz anda otomatik olarak toplanmaktadır.
 • Kişisel verilerinizin adli ve idari merciler dahil olmak üzere kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili resmi kurumlarca talep edilmesi halinde, talep edilen kişisel verileriniz hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu kurumlara aktarılacaktır.
 • Kişisel verileriniz, 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” kapsamında olan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak istatistiksel amaçla işlenmektedir.
Kişisel verilerinizle ilgili olarak;
 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (5) ve (6)nolu bentler uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerinizin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Belirtilen haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir şekilde bize ulaşarak iletebilirsiniz. Talepleriniz, belirtilen yollar aracılığıyla bize ulaştırılmasından itibaren en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Tüm talep ve başvurularınızı info@begumakbulut.av.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.