Miras hukuku ile ilgili konularda müvekkillerimize hukuki destek ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu alanda verdiğimiz başlıca hizmetler şunlardır:

  • Vasiyetname, miras sözleşmesi, mirastan feragat sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, miras taksim sözleşmesi gibi miras hukuku ile ilişkili sözleşmelerin hazırlanması,
  • Vasiyetname, miras sözleşmesi, mirastan feragat sözleşmesi gibi ölüme bağlı tasarrufların iptali,
  • Mirasçılık belgesinin alınması,
  • Tenkis davalarının açılması ve takibi,
  • Terekenin tespiti davalarının açılması ve takibi,
  • Muris muvazaası davasının açılması ve takibi,
  • Mirasçılıktan çıkarmanın iptali davasının açılması ve takibi,
  • Ortaklığın giderilmesi davasının açılması ve takibi.
  • Mirasın reddine ilişkin davaların açılması ve takibi,