Şirketler Hukuku

Şirketler ve ticaret hukuku ile ilgili konularda müvekkillerimize hukuki destek ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu alanda verdiğimiz başlıca hizmetler şunlardır:

  • Bayilik, distribütörlük, franchise, ortaklık ve işbirliği sözleşmeleri dahil her türlü ticari sözleşmenin hazırlanması, müzakere edilmesi ve fesih süreçlerinin yönetilmesi,
  • Şirketlerin günlük olağan faaliyetlerine ilişkin olarak hukuki danışmanlık verilmesi,
  • Şirket kuruluşu, şirket birleşmeleri ve devralmaları konusunda hukuki danışmanlık verilmesi,
  • Haksız rekabet konusunda hukuki danışmanlık verilmesi, ilgili davaların açılması ve takibi,
  • Ticaret hukukundan ve ticari ilişkilerden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davaların açılması ve takibi.